Wybrane publikacje

Implantoprotetyka. Zalety. Przeciwwskazania. Rozwiązania praktyczne – Redakcja naukowa

Znieczulenie miejscowe w stomatologii – tłumaczenie

 

Rola lekarza dentysty w rozpoznawaniu przemocy wobec dzieci – autorstwo

Tytuł artykułu oraz czasopisma naukowego KBN Impact Factor
Correlation between eye and ear symptoms and lack of teeth, bruxism and other parafunctions in a population of 1006 patients in 2003-2008. [AUT.] MACIEJ MICHALAK, JOANNA WYSOKIŃSKA-MISZCZUK, MICHAŁ WILCZAK, MICHAŁ PAULO, ANDRZEJ BOŻYK, JANUSZ BOROWICZ. Arch. Med. Sci. 2012 vol. 8 nr 1, s. 104-110, bibliogr. poz. 34.

25

1.067

Level of glycation gap in a healthy subject. [AUT.] MARCIN DZIEDZIC, BEATA PETKOWICZ, MACIEJ MICHALAK, JANUSZ SOLSKI. Ann. Agric. Environ. Med. 2012 vol. 19 nr 4, s. 842-845, bibliogr. poz. 22.

25

3.060

Incidence of abnormalities in temporomandibular joints in a population of 1,100 urban and rural patients lacking teeth and other parafunctions in 2003-2008. An international problem. [AUT.] MACIEJ MICHALAK, MICHAŁ PAULO, ANDRZEJ BOŻYK, ŁUKASZ ZADROŻNY, JOANNA WYSOKIŃSKA-MISZCZUK, IZABELA MICHALAK, JANUSZ BOROWICZ.Ann. Agric. Environ. Med. 2013 vol. 20 nr 1, s. 86-90, bibliogr. poz. 50.

30

3.060

Innowacyjne wykorzystanie tapingu w terapii układu ruchowego narządu żucia. Opis przypadków. (Innovative use of taping in treatment of the chewing apparatus locomotor system.) [AUT.] ANDRZEJ BOŻYK, MICHAŁ PAULO, MACIEJ MICHALAK. Mag. Stomatol. 2012 R. 22 nr 11, s. 32-35, bibliogr. sum.

5

 
Leczenie protetyczne u pacjenta ze złamaniem w obrębie wyrostków kłykciowych żuchwy – opis przypadku. (Prosthetic treatment of mandibular condyloid process fracture -case report.) [AUT.] MACIEJ MICHALAK, MICHAŁ PAULO, ANDRZEJ BOŻYK. e-Dentico 2012 nr 2, s. 66-73, bibliogr.

5

 
Leczenie starcia patologicznego zębów z wykorzystaniem włókna szklanego, koron kompozytowych oraz protez częściowych. Opis przypadku. (Treatment of pathological tooth wear using glass fibre, composite crowns and partial prostheses – case description.) [AUT.] ANDRZEJ BOŻYK, MACIEJ MICHALAK, MICHAŁ PAULO, ŁUKASZ FURDAK, GRZEGORZ MICHALCZEWSKI, JANUSZ BOROWICZ. Mag. Stomatol. 2012 R. 22 nr 1, s. 66-70, bibliogr. poz. 24, sum.

5

 
Leczenie starcia patologicznego zębów z wykorzystaniem włókna szklanego, koron kompozytowych oraz protez częściowych. Opis przypadku. (Treatment of pathological tooth wear using glass fibre, composite crowns and partial prostheses – case description.) [AUT.] ANDRZEJ BOŻYK, MACIEJ MICHALAK, MICHAŁ PAULO, ŁUKASZ FURDAK, GRZEGORZ MICHALCZEWSKI, JANUSZ BOROWICZ. Mag. Stomatol. 2012 R. 22 nr 1, s. 66-70, bibliogr. poz. 24, sum.

5

 
Perfekcyjne znieczulenie – komfort pacjenta i satysfakcja lekarza. Porównanie instrumentów do znieczuleń stosowanych w stomatologii. (Perfect anaesthesia – patient comfort and satisfaction for the dentist. A comparison of instrumentation used for anaesthesia in dentistry.) [AUT.] JOANNA WYSOKIŃSKA-MISZCZUK, MACIEJ MICHALAK, IZABELA WIĘCŁAW, MICHAŁ PAULO, ELIZA GANCZARSKA. Mag. Stomatol. 2011 R. 21 nr 11, s. 137-141, bibliogr.

6

 
Suchy zębodół – powikłanie po ekstrakcji. (Dry sockets – post-extraction complications.) [AUT.] JOANNA WYSOKIŃSKA-MISZCZUK, MICHAŁ PAULO, IZABELA WIĘCŁAW, MACIEJ MICHALAK, MAGDALENA KWIATKOWSKA, MANSUR RAHNAMA. e-Dentico 2011 nr 5, s. 30-40, bibliogr.

6

 
Therapeutic significance of curcumin and its role in cancer treatment. [AUT.] MACIEJ MICHALAK, MICHAŁ PAULO, KAMIL PUDŁO. J. Pre-Clin. Clin. Res. 2012 vol. 6 nr 2, s. 73-76, bibliogr. poz. 45.

5

 
The length of doing time and the mental health of convicts. (Długość odbywania kary pozbawienia wolności a stan zdrowia psychicznego u osadzonych.) [AUT.] PIOTR KSIĄŻEK, MAGDALENA RASZEWSKA, JOLANTA HERDA, KRZYSZTOF KIERNICKI, MACIEJ MICHALAK. Zdr. Publ. 2011 vol. 121 nr 2, s. 117-119, bibliogr. streszcz.

6

 
Tomografia komputerowa wiązki stożkowej – opis przypadku. [AUT.] OLAF SITARSKI, MACIEJ MICHALAK, MICHAŁ PAULO, MAGDALENA KWIATKOWSKA, JOANNA WYSOKIŃSKA-MISZCZUK. TPS-Twój Prz. Stomatol. 2012 nr 9, s. 86-90, bibliogr. sum.

2

 
Uszkodzenie nerwu zębodołowego dolnego podczas zabiegu wszczepienia implantu zębowego. (Damage to inferior alveolar nerve during the procedure of placing a dental implant.) [AUT.] JOANNA WYSOKIŃSKA-MISZCZUK, OLAF SITARSKI, RAFAŁ POKROWIECKI, MACIEJ MICHALAK. Mag. Stomatol. 2012 nr 6, s. 121-127, bibliogr poz. 52, sum.

5

 
Wady rozwojowe w praktyce stomatologicznej – zespół Goldenhara. (Developmental defects in dental practice – Goldenhar syndrome.) [AUT.] MICHAŁ KORNET, MACIEJ MICHALAK, AGNIESZKA KORNET, JOANNA WYSOKIŃSKA-MISZCZUK. Mag. Stomatol. 2013 R. 23 nr 4, s. 64-69, bibliogr. poz. 21, sum.

5

 
Występowanie odległych objawów bólowych oraz objawów akustycznych w stawie skroniowo-żuchwowym u pacjentów uprawiających parafunkcje. [AUT.] ANDRZEJ BOŻYK, MICHAŁ PAULO, BARTOSZ SAMCZYK, MACIEJ MICHALAK. e-Dentico 2011 nr 2, s. 96-103, bibliogr.

6

 
Zaburzenia czynnościowe narządu żucia a palenie papierosów. Doniesienie wstępne. (Functional disturbances of the stomatognathic apparatus and cigarette smoking – initial report.) [AUT.] JANUSZ BOROWICZ, ANDRZEJ BOŻYK, JOANNA BOŻYK, PRZEMYSŁAW KRZACZEK, MACIEJ MICHALAK, MICHAŁ PAULO. Mag. Stomatol. 2011 R. 21 nr 10, s. 148-152, bibliogr. sum.

6

 
Zastosowanie płytki podjęzykowej w leczeniu bruksizmu. Opis przypadku. [AUT.] JOANNA BOŻYK, ANDRZEJ BOŻYK, MICHAŁ PAULO, MACIEJ MICHALAK, JANUSZ BOROWICZ.Mag. Stomatol. 2011 R. 21 nr 7-8, s. 72-76, bibliogr.

6

 
Analiza i ocena świadomości kobiet ciężarnych leczonych w Klinice Położnictwa i Perinatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w zakresie opieki stomatologicznej w czasie ciąży. [AUT.] KRZYSZTOF KIERNICKI, MACIEJ MICHALAK, PAWEŁ ŁABNO. W: 5 Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Medycyny i Młodych Lekarzy. [Białystok, 20-21 maja 2010]. Abstr, s. 10.    
Analiza kształtów głów żuchwy za pomocą aparatu Newton 5G CBCT. (Candylar shape analysis using CBCT Newton 5G unit.) [AUT.] J[OANNA] BOŻYK, A[NDRZEJ] BOŻYK, M[ACIEJ] MICHALAK, Ł. WIŚNIEWSKI, J[ANUSZ] BOROWICZ. Protet. Stomatol. 2012 t. 62 nr 5, s. 341.    
Ocena szpary stawowej stawów skroniowo-żuchwowych za pomocą oprogramowania CBCT Newton 5G. (Assessment of joint space of the temporomandibular joints using software CBCT Newton 5G.) [AUT.] A[NDRZEJ] BOŻYK, J[OANNA] BOŻYK, Ł. WIŚNIEWSKI, M[ACIEJ] MICHALAK, J[ANUSZ] BOROWICZ. Protet. Stomatol. 2012 t. 62 nr 5, s. 342.    
Peri-implantitis – diagnostyka, leczenie, przykład kliniczny. (Peri-implantitis, treatment, case clinic.) [AUT.] JOANNA WYSOKIŃSKA-MISZCZUK, OLAF SITARSKI, MACIEJ MICHALAK.Implantol. Stomatol. 2012 nr 2, s. 2-9, bibliogr. poz. 51, sum.    
Przygotowanie jamy ustnej przed wyciskiem, a jakość wykonanej pracy protetycznej. [AUT.] ELIZA GANCZARSKA, MACIEJ DĄBAŁA, MICHAŁ PAULO, BARTOSZ SAMCZYK, MACIEJ MICHALAK. W: XLIX Sympozjum Studenckich Kół Naukowych Uczelni Medycznych. Lublin, 27-28 listopad 2010. [Streszcz.], s. 25.