Historia zawodowa

Wykształcenie

Uniwersytet im. Aldo Moro w Bari

2018-2022

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

2016

Uzyskanie tytułu naukowego doktora nauk medycznych (specjalność: chirurgia stomatologiczna).

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

2013–2014

Studia na kierunku zarządzanie podmiotami ochrony zdrowia.

Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

od 2012

Specjalizacja w dziedzinie chirurgii stomatologicznej w klinice chirurgii twarzowo-szczękowej.

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

2006-2011

I Wydział lekarski, kierunek: lekarsko-dentystyczny, studia ukończone ze średnią 4,43 i wyróżnieniem Rektora UM.

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Świdnicy

2003–2006

Profil matematyczno-fizyczny.

Doświadczenie zawodowe

Dyrektor medyczny oraz implantolog

od 2016

Maestria – Digital Dental and Face Clinic.

Chirurg stomatologiczny i implantolog

2014–2016

MediPark

Dyrektor ds. medycznych i rozwoju w sanatorium

2013–2016

 „Pałac na wodzie” Falkowski w Augustowie

Lekarz dentysta – chirurg specjalizant

2012–2016

Klinika Chirurgii Twarzowo-Szczękowej Wojskowego Instytutu Medycznego

Lekarz dentysta

2012-2014

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Legionowie

Lekarz dentysta

2011-2014

Elektoralna Dental Clinic w Warszawie

Wolontariat (asysty przy operacjach rozszczepów)

2008-2009

Klinika Chirurgii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Matki i Dziecka

Praktyki zagraniczne w Indiach

2010

Wykonywanie zabiegów chirurgicznych na People’s Dental College Bhopal

Obóz praktyczny w Austrii

2009 i 2011

Udział w tygodniowych praktycznych obozach  implantologicznych w st. Lambrecht

Praktyki zagraniczne w Turcji

2008

Yeditepe Üniversitesi w Stambule

Zainteresowania